За Нас

ВАРНАПАК ЕООД е специализирана в производството на хартиени торби.

От 1997 г. фирмата ни произвежда и предлага на пазара рекламни хартиени торби, хартиени торби за подаръци, пликове и торби за насипни продукти.

Разполагаме с печатна база и цех за довършителни операции в гр. Варна.

Благодарение на затворения цикъл на производство - от графичния проект и печатния процес до сгъването и поставянето на дръжки - ние постигаме добра производителност и къси срокове за доставка до клиента.

В резултат на опита, който натрупахме през тези години, нашите изделия стават все по-качествени и целите, които си поставяме все по-често съвпадат с високите изисквания на бързо променящия се пазар.

Този сайт е създаден в знак на благодарност към нашите клиенти и хората, които се занимават с реклама в България, за доверието, което ни гласуват в съвместната ни работа.

Приключи изпълнението на дейностите по проект „Подобряване условията на труд във „Варнапак“ ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирано от Европейския съюз.

Проекта е успешно реализиран. Постигнати са поставените цели за подобряване на условията на труд и повишаване на мотивацията на работещите във фирмата.

Aдрес за кореспонденция:

Офис:

гр. Варна, 9000
бул. Цар Освободител 204 В
тел. / факс: 052 608 722
мобилен: 089 343 17 78
contact@varnapack.com