Aдрес за кореспонденция:


гр.Игнатиево,
Стопански двор
тел.: + 359 52 608 722
тел.: + 359 893 431 778


Варна, 9000
бул. "Цар Освободител" 204 В
Пепи Томанова: 0897 844 367

contact@varnapack.com